26-28.09.2018 - Kongres Renovabis

W dniach 26 - 28 września odbywa się w Berlinie Dwudziesty Drugi Kogres Renowabis - jednej z najmłodszych a jednocześnie najprężniej działających ktolickich organizacji charytatywnych w Niemczech. Działanośc Renovabis skierowana jest szczególnie na pomoc krajom Europy Środkowej i Wschodniej, stąd wśród 260 uczestników pochodzących z 26 krajów znaczącą grupę stanowią właśnie członkowie współpracujących z Renovabis orgniazacji pochodzących z Polski, Czech, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Albanii, Chorwacji i innych krajów naszej części Europy. Tegoroczny, jubileuszowy Kongres (Renovabis powstało 25 lat temu) jest zatytułowany "Pamięć i odnowa - drogi do pojednania w Europie". Na zdjęciu s. Teuta Buka z Albanii, bp. Vitale Ottavio i o. Rafał Huzarski SJ z Centrum Arrupe.