21.10.2018 - Akademia Biblijna w Warszawie

21 października 2018 odbyła się w Warszawie Akademia Bibijna, pierwsza prowadzona przez o Rafała Huzarskiego SJ. Prawie 40 osób wysłuchało dwóch konferencji traktujących o początkach działalności Jozuego. Początek jego drogi, zmagania z Amalekitami i niewolniczą mentalnością własneych pobratymców, wreszcie doświadczenie wypełnienia wielkiej obietnicy Boga - przejście przez Jordan do Ziemi Obiecanej. O. Rafał zwracał także uwagę na odniesienia współczesne wydarzeń, o którym mówi Pięcioksiąg Mojżesza i Księga Jozuego.