16.12.2017 - Spotkanie z dziećmi uchodźców

Cztery matki z dziećmi, uciekające z Czeczenii, które przez dwa lata koczowały na dworcu kolejowym przy białurusko-polskiej granicy są już w Polsce. Spotkaliśmy się z nimi oraz z Mariną Hulią (pierwsza z prawej), która stworzyła im na dworcu w Brześciu szczególną szkołę. Opowiedzieli nam swoje historie, a polskie dzieci podarowały im zeszyty i książki, by mogły uczyć się języka polskiego. Na spotkanie w Warszawie Falenicy przyszło jedynie 12 osób, ale ci, którzy byli mają za co Bogu dziękować. Wszyscy ze wzruszeniem oglądaliśmy oblicze samego Chrystusa, który przyszedł do nas w tych uśmiechniętych dzieciach i ich mamach.

Marina slajd2