14.07.2017 - Drama w edukacji

Tematem przedpołudniowych zajęć podczas międzynarodowego kursu dla dyrektorów szkół była drama (role play in education). Po obiedzie uczestnicy mieli czas na ewaluację pierwszego tygodnia kursu oraz na zapoznanie się z bibliografią dotyczącą XX-wiecznych trendów w filozofii edukacji. Jutro dzień wolny i wspólny wyjazd do Wilanowa. 

W dniu dzisiejszym dotarł także najnowszy numer kwartalnika "Być dla innych". Wkrótce roześlemy go prenumeratorom.