12.07.2017 - Edukacja w kontekście wielokulturowym

We środę, od śniadania do kolacji, uczestnicy kursu dla dyrektorów szkół katolickich poznawali metody pracy z uczniami, które pomagają przezwyciężyć uprzedzenia i przełamać stereotypy. Zajęcia prowadziła Katarzyna Artemiuk, pedagog i trener międzykulturowy. Wieczorem gościliśmy Jacka Michałowskiego, byłego szefa Kancelarii Pezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, który mówił o kryzysie demokracji i o wyzwaniach, jakie stoją przed szkołą w dobie populizmów i nacjonalizmów.